• Išpardavimas!
  • -45%
Dezinfekcinis skystis rankų higienai "SterilPro" 1 l, su purkštuvu
Dezinfekcinis skystis rankų higienai "SterilPro" 1 l su purkštuvu

Turis: 1 l

Sudėtyje yra etanolio, glicerolio, vandenilio peroksido

Saugo nuo bakterijų ir virusų

Pavojaus ženklai: Flammables.gif

Dezinfekcinis skystis rankų higienai "SterilPro" 1 l, su purkštuvu

PLE-5859
11,32 € Sutaupykite 45%
6,23 € / VNT
Su PVM
Yra sandėlyje Yra sandėlyje
14 Prekės

Rankų dezinfekantas, pagamintas pagal pasaulio sveikatos organizacijos rekomenduojamą formulę Nr.1. Sudėtyje yra etanolio, glicerolio, vandenilio peroksido.

Veiklioji medžiaga: denatūruotas etilo alkoholis 80% tūrio, CAS Nr. 64-17-5 EB, NR. 200-578-6

Naudojimas: užpilkite dezinfekanto and delno, padenkite visą visą rankų paviršių ir trinkite rankas, kol nudžius. Tik išoriniam naudojimui. Vengti kontakto su akimis.

Talpą laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Laikyti atokiau nuo šilumo šaltinių, karštų pavaišių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Turinį/talpyklą šalinti pagal nacionalinius reikalavimus.


NAUDOJIMAS:

Dėmesio! Profesionalieji vartotojai privalo taikyti etiketėje ir saugos duomenų lape nurodytas darbų saugos ir sveikatos priemones. Naudojama higieninei rankų ir odos (kojų ir kt.) dezinfekcijai sveikatos priežiūros ir visuomeninės paskirties (kosmetikos ir grožio salonuose, kirpyklose ir kt.) įstaigose, maisto pramonės ir viešojo maitinimo įmonėse.Priemonė paruošta naudojimui. Į švariai nuplautą sausą odą (dezinfekuojant rankas, kojas – ypač tarp pirštų, aplink nagus) užpilkite dezinfekanto and delno, padenkite visą visą rankų paviršių ir trinkite rankas, kol nudžius. Tik išoriniam naudojimui. Vengti kontakto su akimis.

PAPILDOMA INFORMACIJA:

Atsargiai. Labai degus skystis. Laikyti atokiau nuo uždegimo šaltinių. PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai tai galima padaryti. Toliau plauti akis.


Saugumo informacija:

Pavojaus ženklai:Flammables.gif
Pavojingumo frazės: H225: Labai degus skystis ir garai
H319: Sukelia smarkų akių dirginimą

H336:

Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą

Atsargumo frazės:

P305+P351+P338:

PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

P337+P313: Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis įgydytoją.
P403+P235: Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje.

Produktas nėra priskiriamas patvarioms, biologiškai besikaupiančioms ir toksiškoms (PBT) cheminėms medžiagoms. Produktas nėra priskiriamas labai patvarioms ir labai biologiškai besikaupiančioms (vPvB) cheminėms medžiagoms.

Biocidinius produktus naudokite saugiai. Prieš naudodami visuomet perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą.

LAIKYMO SĄLYGOS: laikyti sandarioje taroje, vėdinamose patalpose, atskirai nuo karščio šaltinių.

7ds00002
14 Prekės

Duomenų lapas

Kiekis pakuotėje
1 l
Nauja
Krepšelis

Registruotis

Sukurti naują paskyrą

Jau turite paskyrą?
Prisijunkite dabar Arba Atstatykite slaptažodį